LIPOLIZA
LIPOLIZA 1500 zł
KONSPEKT KURSU
1dzień szkoleniowy - godz. 9-18 (8 godz edukacyjnych)
Kursanci proszeni są o przybycie z modelami (1-2)
Część teoretyczna 2 godz
  • wymogi sanitarne
  • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
  • typy otyłości
  • kwalifikacja do zabiegu
  • porównanie różnych technik redukcji nadmiernej tkanki tłuszczowej
  • przygotowanie preparatu do podania
  • dawkowanie
  • unikanie i leczenie powikłań
  • znieczulenie
  • postępowanie pozabiegowe
 
Część praktyczna 6 godz
wykonanie zabiegów lipolizy iniekcyjnej na wybranych częściach ciała
 
Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje stosowne dokumenty uprawniające do wykonywania zabiegów zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami - Polskie Zaświadczenie MEN oraz Brytyjski akredytowany CPD Certificace of Completion.

CONTACT US

​OFFICE

MedLab Training Ltd.

27 Old  Gloucester Street, London, England

WC1N 3AX

info: 02035140005

office@medlab-training.com