PRF FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA
PRF FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA 2000 zł
KONSPEKT KURSU
1dzień szkoleniowy, godz. 9-18 (8 godz edukacyjnych)
Kursanci proszeni są o przybycie z modelami (1-2)
Część teoretyczna 2 godz
  • definicja fibryny bogatopłytkoweej PRF
  • rola rola fibryny bogatopłytkowej w zabiegach regeneracyjnych i metody podania PRF
  • procedura otrzymywania fibryny bogatopłytkowej
​​
Część praktyczna 6 godz
  • samodzielne wykonanie pełnej procedury uzyskania  i podania fibryny bogatopłytkowej
 
Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje stosowne dokumenty uprawniające do wykonywania zabiegów zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami - Polskie Zaświadczenie MEN oraz Brytyjski akredytowany CPD Certificace of Completion.

CONTACT US

​OFFICE

MedLab Training Ltd.

27 Old  Gloucester Street, London, England

WC1N 3AX

info: 02035140005

office@medlab-training.com