PHLEBOTOMY - POBIERANIE KRWI 2500 zł
KONSPEKT KURSU
PHLEBOTOMY – VENIPUNCTURE COURSE
1dzień szkoleniowy – godz. 10-18 (8 godz.)
 
Sesja szkoleniowa rozpoczyna się od teoretycznego komponentu który trwa ok 2 godz, łącznie ze wszystkimi normami określonymi w normach CHS132 (National Occupational Standard for Obtaining Venous Blood Samples).
Następnie przechodzimy do demonstracji oraz praktycznych ćwiczeń. Uczestnicy w małych grupach ćwiczą na najwyższej klasy ramionach symulacyjnych
Po nabraniu pewności w pobieraniu krwi od manekina przechodzimy do pobrania krwi od uczestnika kursu (zakładając iż wyrazi na to zgodę) oraz modeli
Na zakończenie kursu kandydaci wykazują umiejętności:
- Przestrzegania odpowiednich zasad kontroli zakażeń podczas pobierania krwi,
- Korzystania z wszystkich dostępnych systemów zamkniętych do pobierania próbki krwi (zgodnie z europejskimi wymogami)
- Pobrać krew
Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym umiejętności. 
CERTIFICATE OF COMPLETION ATTENDANCE & COMPETENCE 
Teoria - ATTENDANCE
Praktyka - COMPETENCE
 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje akredytowany brytyjski certyfikat zawodu – PHLEBOTOMIST (akredytacja brytyjskiego urzędu - jednostki akredytacyjnej CPD) oraz polskie zaświadczenie MEN ukończenia kursu Phlebotomy (ang.) Flebotomia w zabiegach estetycznych. W Posce kurs upoważnia do wykonywania czynności do celów estetycznych (nie - medycznych i nie - diagnostycznych) kadrę niemedyczną tj do PRP (osocza bogatopłytkowego), PRF (fibryny bogatopłytkowej).
PHLEBOTOMIST (ang.) to zawód medyczny w wielu krajach - United Kingdom, Italy, USA, Canada, Irlandia, Portugalia . Phlebotomist są specjalnie przeszkolonymi i wykwalifikowanymi pracownikami służby zdrowia którzy zazwyczaj pracują w prywatnych i publicznych szpitalach, gabinetach estetycznych, bankach krwi. Phlebotomist posiada uprawnienia do pobierania próbek krwi. PHLEBOTOMIST posiada uprawnienia do nakłuwania, naruszania ciągłości tkanek (także w branży BEAUTY).  Nawet jeżeli nie posiada się żadnego wykształcenia medycznego po naszym kompletnym kursie PHLEBOTOMY można podjąć pracę w podmiotach medycznych w UK. Takie kursy w UK muszą także posiadać kosmetyczki w branży beauty aby wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem i ubezpieczyć siebie oraz gabinet - daje to uprawnienia do nakłuwania, naruszania tkanek. Bez tych kwalifikacji nie można podjąć pracy w wyżej wymienionych dziedzinach jeżeli nie posiada się innych kwalifikacji medycznych już uznanych przez odpowiedni Brytyjski urząd jak lekarz, pięlęgniarka itp
PRZYDATNE LINKI
Institute of Biomedical Science
National Association of Phlebotomists
WHO guidelines: best practices in phlebotomy
National Institute for Health and Care Excellence
Nursing Times: Venepuncture
CHS132 Standard: Obtain venous blood samples
Phlebotomy Italy Training
Phlebotomist salary in Italy
NHS-healthcareers​​​​
LISTA ZAWODÓW MEDYCZNYCH W UK

Program kursu, stanowi własność intelektualną i prawną MedLab Training Ltd. Konspekt jak i wszystkie materiały przekazywane kursantom są programem autorskim MedLab Training Ltd i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i udostępniania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.​​

CONTACT US

​OFFICE

MedLab Training Ltd.

27 Old  Gloucester Street, London, England

WC1N 3AX

info: 02035140005

office@medlab-training.com